FAQ
Bekijk hier de veelgestelde vragen over gebruik, onderhoud en veiligheid van onze machines.

GEBRUIK

Nespresso Club
De after sales service op Magimix Nespresso apparaten wordt verzorgd door de Nespresso Club.
De Nespresso Club is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 022 23 20
of neem contact op via de website www.nespresso.com/nl/

 


Van toepassing op alle modellen


1- De koffie stroomt niet door
- Controleer of de Capsulehouder goed in de extractiekop is geplaatst (bij de modellen met Capsulehouder).
- Controleer of het reservoir goed op zijn plaats zit en met water gevuld is.
- Controleer of het Capsulevakje niet verstopt is. Om dit te doen neemt u de Capsulehouder uit de extractiekop, zet een kannetje onder de uitstroomopening voor de koffie en druk op de knop voor één kopje. Als het water niet vrij doorstroomt reinig dan het Capsulevakje.
- Ontkalk het apparaat.

2- De koffie is niet warm genoeg
- De voorverwarmingstijd is te kort.
- De kopjes en/of de filterhouder zijn koud, het is belangrijk de filterhouder en de kopjes systematisch voor te verwarmen.
Breng het kopje op zijn plaats, open en sluit de handgreep om de gebruikte Capsule uit te werpen, druk op een van de twee kopjestoetsen, laat het water (warm water zonder Capsule) doorstromen en leeg het kopje.
Bij de modellen voorzien van een verwarmingsplaat voor kopjes, zet u het kopje daarop.
- Ontkalk het apparaat.

3- De pomp maakt abnormaal veel lawaai
- Controleer of er nog voldoende water in het reservoir zit.
- Controleer of het reservoir goed is ingezet.

4- De uitwerper van Capsules (handgreep) sluit niet helemaal
- De opvangbak voor gebruikte Capsules is vol, leeg hem.
- Controleer of er geen Capsule klem is blijven zitten in de opvangbak.

5- Er zit water in het vak voor Capsules (Capsulezone niet waterdicht)
- Breng de Capsule goed op zijn plaats.
- Neem in geval van een lek contact op met de Nespresso Club op 0800 022 23 20

6- De kopjestoets knippert met onregelmatige tussenpozen
Neem contact op met de Nespresso Club op 0800 022 23 20.

7- Het lukt niet om de melk te laten schuimen
- Vergeet niet om na elk gebruik het stoompijpje schoon te maken.
- Het stoompijpje is verstopt of zit vol met kalkaanslag, maak het stoompijpje schoon of ontkalk het apparaat.
- Het kannetje is ongeschikt, probeer het met een hoog, smal kannetje.
- Wij raden aan om koude volle of magere melk te gebruiken.
- Draai het kannetje rond om het stoompijpje, na dit in werking te hebben gesteld, waarbij u erop let dat het uiteinde van het pijpje zich in het midden van het kannetje bevindt.

8- Het water stroomt niet
- Het waterreservoir is leeg, vul het bij.
- De pomp is leeggelopen. Om de pomp weer in werking te stellen gaat u als volgt te werk:
1) Open de cupsuitwerper zo ver mogelijk, druk hem goed richting de achterzijde van het apparaat en houd 3 seconden vast.
2)Pomp het water vanuit het reservoir, zonder cups in te zetten ("lege" werking), door de uitwerper van de cups heen en weer te bewegen.
3) Houd de Start-knop ingedrukt
4) Wacht tot de eerste druppels verschijnen (in het circuit).
5) Sluit de uitwerper en druk op de kopjestoets om te stoppen.
- Ontkalk het apparaat indien nodig

9- De hoeveelheid koffie in het kopje is onvoldoende (bij de automatische modellen)
- Het waterreservoir is leeg, vul het.
- De dosering is verkeerd geprogrammeerd, programmeer het apparaat opnieuw:
Om terug te keren naar de oorspronkelijke programmering (klein/groot kopje) gaat u als volgt te werk:
1) Zet het apparaat uit.
2) Druk de toets met het grote kopje in en houd 3 seconden ingedrukt.
3) Zet het apparaat aan.
Om zelf uw dosering te regelen, gaat u als volgt te werk:
1) Zet de Capsule in en sluit de uitwerper.
2) Druk op de toets die u wilt programmeren (klein of groot kopje) en houd deze (minstens) 3 sec. ingedrukt.
3) Laat de toets los zodra u de gewenste hoeveelheid koffie heeft.

10- De koffie begint uit te stromen en stopt dan (bij de automatische modellen)
- Het waterreservoir is leeg, vul het.
- De dosering is verkeerd geprogrammeerd, programmeer het apparaat opnieuw ==> vraag 9

 


M110 - Pixie


11- De opvangbak voor gebruikte Capsules is rood
De rode lamp voor achterverlichting gaat branden wanneer het waterreservoir leeg is. Vul dit weer bij.
U moet ook de opvangbak voor gebruikte Capsules en de lekbak legen en omspoelen.

 


M130 - U


12- Waarom is de sterkte van het kopje vooraf ingesteld
De sterkte van het kopje dat het veelvuldigst gekozen wordt, is in het geheugen opgeslagen. Het apparaat geeft de sterkte van het veelvuldigst gekozen kopje aan (gebaseerd op de laatste 11 kopjes). Fabrieksinstelling: Espresso. U kunt deze instelling wijzigen door om het even welke andere instelling te kiezen.

13- Hoe kan ik mijn koffie aanlengen
Om uw kopje koffie handmatig aan te lengen, raakt u binnen 4 seconden nadat de koffie is uitgestroomd, een van de tiptoetsen aan. En drukt dan opnieuw op de toets die verlicht is, om het uitstromen te stoppen.

14- Hoe kan ik de sterkte van mijn kopje instellen
Iedere functie (Ristretto, Espresso, Lungo) kan geprogrammeerd worden. Open het schuifvenstertje volledig en zet een Nespresso Capsule in. Houd nu de knop ingedrukt tijdens het sluiten van het schuifvenstertje en laat de knop los wanneer u de gewenste hoeveelheid heeft. De andere 2 toetsen knipperen ter bevestiging. Het geprogrammeerde volume is nu in het geheugen opgeslagen.

15- De lampjes knipperen naar achteren, wat moet ik doen
Het waterreservoir is leeg, vul het.

16- De lampjes knipperen naar voren, wat moet ik doen
De opvangbak voor Capsules is vol, leeg hem.

17- De lampjes blijven knipperen terwijl de opvangbak voor Capsules leeg is.
Er is ongetwijfeld een Capsule klem blijven zitten in het Capsulevakje (op de plek waar hij ingezet moet worden). Neem in dit geval de bakken uit het apparaat en haal van onderaf de Capsule die in het Capsulevakje is blijven steken eruit. Er is geen enkel risico voor uw vingers (beveiliging).

18- De 3 lampjes knipperen tegelijkertijd
U heeft de ontkalking in werking gesteld. Het kan zijn dat u dit ongewild heeft gedaan (dit kan gebeuren als de gebruiker zijn hand op het bedieningspaneel met de tiptoetsen legt). Om de ontkalkingsmodus te stoppen, zie onderhoud.